Künye

2024-02-09 11:28

YAYIMCI

Afro Avrasya Araştırmaları Derneği 

 

EDİTÖR

Doç. Dr. Hakan ARIDEMİR – Dumlupınar Üniversitesi

 

EDİTÖR KURULU

Doç. Dr. Arzu AL-Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Meral BALCI-Marmara Üniversitesi

Doç Dr. Murat YORULMAZ-Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Yavuz CANKARA-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

 

 

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA-Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ARSLAN-Farabi Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan ARIDEMİR -Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Omca ALTIN-Kastamonu Üniversitesi

 

 

 

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Özge DANE-İstanbul-Türkiye

 

DERGİ SEKRETARYASI

Arş.Grv. Ramazan GÜREŞÇİ – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Türkiye

 

KAPAK TASARIMI

Arş.Grv. Kübra ÇİÇEKLİ/ Mardin Artuklu Üniversitesi  / Türkiye

 

DIZGI

Murat BUYRUK

 

İNGILIZCE EDITÖRÜ

Dr. Alp Yüce KAVAS

 

BİLİM DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA-Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Celal ATEŞ-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Sait YILMAZ-İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU-Kırklareli Üniversitesi 

Prof. Dr.Ömer Göksel İŞYAR-Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Arzu ARIDEMİR-İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Asena ÖZER BOZTAŞ-Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Doç. Dr. Arzu AL-Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ARSLAN-Farabi Üniversitesi

Doç. Dr. Meral BALCI-Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Murat YORULMAZ-Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Pınar Özden CANKARA-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Doç. Dr. Yavuz CANKARA-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Barış ADIBELLİ-Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Haluk CEZAYİRLİOĞLU-İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sadık AKYAR-Girne Amerikan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Itır Aladağ GÖRENTAŞ-Kocaeli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Omca ALTIN-Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım TURAN-Sakarya Üniversitesi

Dr. Alp Yüce KAVAS