Deniz Araştırmaları ve Mavi Strateji Dergisi (DA&MS)

E-ISSN: 2791-7126

Deniz Araştırmaları ve Mavi Strateji Dergisi (DA&MS), 2021 yılından itibaren elektronik olarak yılda 1 kez Temmuz ayında yayımlanan, bilimsel hakemli bir dergidir.

Dergimizin amacı, Türk ve Dünya Denizciliği konularında yayımlayacağı akademik çalışmalarla farkındalık oluşturmak ve çeşitli perspektifleri karşılaştırmaya katkı sağlamaktır.

Bu amaçla, Türk Denizciliği konusunda çalışan bilim insanlarının, profesyonellerin, bürokratların, medya kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin faaliyetlerini ve çalışmalarını kolaylıkla sunabileceği, alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası anlamda katkı sağlayabileceği bir zemin oluşturmak,

Deniz jeopolitiği, deniz tarihi, deniz ekonomisi, denizcilik kültürü, deniz turizmi, deniz endüstrisi, deniz siyaseti ve deniz hukuku gibi farklı alan ve disiplinlerden pek çok araştırmacıyı bir araya getirecek bir akademik yayın olmak,

Denizcilik alanında akademik düzeyde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin çalışmalarını, denizcilik konusundaki sorunlarına dair yeni bulgularını ve görüşlerini ve bu konulara yönelik yöntem ve yaklaşımlarını paylaşmaları için ortak bir merkez oluşturmak,

Akademik ve entellektüel çevrelerde denizcilik üzerine var olan eğilimlerin keşfedilmesine hizmet ederek, hem bilim insanları arası etkileşim ve işbirliğini artırmak, hem de ulusal ve uluslararası düzeyde bu konudaki kültürel, ticari, ekonomik ve askeri işbirliğinin gelişmesine katkı sağlamak,

Denizcilik alanında dünyadaki gelişimi izlemek, ilgili literatür, bilim, teknoloji ve yöntemler ile ilgili bilgilendirmek, diğer yandan ülkemizde denizciliği geliştirecek çalışmaları desteklemek ve daha fazla çalışma yapılabilmesini sağlayacak strateji ve politikalar üretmek için yayın hayatına başlamıştır.

Dergimiz, sosyal bilimlerin; iktisat, işletme, maliye, tarih, sosyoloji, felsefe, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, sosyal politika ve çalışma ilişkileri, davranış bilimleri, dil bilimi, edebiyat, iletişim ve güzel sanatlar gibi birçok alanında yerli ve yabancı araştırmacıların deniz üzerine yaptıkları çalışmalarına yer vermektedir. Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmaların yanı sıra kitap incelemelerine de yer verilmektedir.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Dergiye sunulan bütün makaleler en çok iki bağımsız hakem tarafından çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle değerlendirilir.

Dergimiz, bilimsel, hakemli, elektronik ve alan indeksli bir dergi olup indeks başvurularımız devam etmektedir.

Dergimiz elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Dergimizle ilgili her türlü yazışma için [email protected] e-posta adresini kullanabilirsiniz.

Dergi Açık Erişimli bir dergidir.

Yayın ücreti alınmamaktadır.

 

 

Yazarların Dikkatine

Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için, makalelerin yüklenmesi ile birlikte, Yayın Hakları Devir Sözleşmesi'nin tüm yazarlar tarafından imzalanıp, aslının taranıp dergi elektronik posta adresine ([email protected]) gönderilmesi gerekmektedir.

Yayın Hakları Devir Sözleşmesi

 

 

2024-02-09 11:31:05

Yazarların Dikkatine

Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için, makalelerin yüklenmesi ile birlikte, Yayın Hakları Devir Sözleşmesi'nin tüm yazarlar tarafından imzalanıp, aslının taranıp dergi elektronik posta adresine ([email protected]) gönderilmesi gerekmektedir.

Yayın Hakları Devir Sözleşmesi

 

 

2024-02-09 11:31:05

Yazarların Dikkatine

Yazarların, http://orcid.org adresinden ücretsiz olarak, bireysel ORCID numaralarını almaları gerekmektedir.  Dergimizde yazar bilgilerinde ORCID numarasına yer verilecektir.

 

2024-02-09 11:31:11

DERGİ YÖNETİM SİSTEMİ (DYS) KULLANIMA AÇILDI

Araştırmacıların makale, özet, tam metin gönderme ve diğer işlemleri yapabileceği dergi yönetim sistemi açılmıştır.

Sisteme girmek için tıklayınız.

2024-02-09 11:31:17

İletişim

Address

- - -

Phone

-

email

[email protected]

Mesajınızı Yazın

Hide Text