Önemli Tarihler

2021-12-14 14:25

Yazarların 250-300 kelimelik makale özetlerini ve makalenin tamamlanmış halini internet sitesi üzerinden dergi sekreteryasına iletmeleri gerekmektedir.