Kongre Konuları

2020-02-27 14:22

KONGRE KONULARI

Kongrenin ana teması “Türkiye’de Denizciliğin Gelişimi ve Geleceği” olup, aşağıdaki konularda, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve sunulmamış Türkçe tam metin bildiriler kabul edilebilecektir.

 • Deniz Jeopolitiği
 • Deniz Stratejileri
 • Deniz Güvenliği
 • Deniz Hukuku
 • Denizcilik Tarihi
 • Denizcilik Eğitimi
 • Mavi Enerji
 • Deniz Siber Güvenliği
 • Deniz Ulaştırması
 • Deniz Turizmi
 • Deniz Kaynakları
 • Deniz Çevre Sorunları
 • Deniz Ekonomisi ve Finansı
 • Deniz Lojistiği
 • Deniz İpek Yolu
 • Kruyazier Turizmi