Künye

2021-10-03 19:16

İMTİYAZ SAHİBİ

 Prof. Dr. Arzu ARIDEMİR

 

EDİTÖR

Dr. Hakan ARIDEMİR – Dumlupınar Üniversitesi

 

EDİTÖR KURULU

Doç. Dr. Arzu AL-Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Meral BALCI-Marmara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz CANKARA-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

 

 

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA-Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Sait YILMAZ-İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ARSLAN-Farabi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Omca ALTIN-Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ARIDEMİR -Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

 

 

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Doç. Dr. Adil AKINCI – Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Türkiye

 

DERGİ SEKRETARYASI

Arş.Grv. Ramazan GÜREŞÇİ – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Türkiye

 

KAPAK TASARIMI

Arş.Grv. Kübra ÇİÇEKLİ/ Mardin Artuklu Üniversitesi  / Türkiye

 

DIZGI

Murat BUYRUK

 

İNGILIZCE EDITÖRÜ

Burak BİNARCI

 

BİLİM DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA-Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Celal ATEŞ-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Sait YILMAZ-İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU-Kırklareli Üniversitesi 

Prof. Dr. Niyazi KURNAZ-Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr.Ömer Göksel İŞYAR-Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Arzu ARIDEMİR-İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Asena ÖZER BOZTAŞ-Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Doç. Dr. Arzu AL-Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ARSLAN-Farabi Üniversitesi

Doç Dr. Adil AKINCI-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Doç. Dr. Meral BALCI-Marmara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Alp Yüce KAVAS-İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Barış ADIBELLİ-Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Haluk CEZAYİRLİOĞLU-İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Özden CANKARA-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sadık AKYAR-Girne Amerikan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Itır Aladağ GÖRENTAŞ-Kocaeli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Omca ALTIN-Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz CANKARA-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım TURAN-Sakarya Üniversitesi